10

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym2013/2014

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZAJĘCIA     WYRÓWNAWCZE     KLASY I-III

 
 
 
EDUKACJA WCZESNOSZKONA

1A
1B
 
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C

CZWARTEK
ŚRODA
PIĄTEK
PIĄTEK
PONIEDZIAŁEK
ŚRODA
PIĄTEK
PIĄTEK
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA

12.45-14.25
11.45-12.30
8.00-8.45
11.45-12.30
9.50-10.35
8.00-8.45
8.00-8.45
9.50-10.35
13.40-14.25
13.40-14.25
13.40-14.25
 
ZAJĘCIA     WYRÓWNAWCZE      KLASY IV-VI
 
 
 
J. POLSKI

IVA
IVB
IVC
VA
VB
VC
VIA
VIB

ŚRODA
PIĄTEK
WTOREK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
ŚRODA
ŚRODA

13.40-14.25
8.00-8.45
13.40-14.25
8.00-8.45
13.40-14.25
8.00-8.45
8.00-8.45
8.00-8.45

 
MATEMATYKA

VA/C
VB
VIA
VIB

WTOREK
PIĄTEK
PONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK

12.45-13.30
8.00-8.45
13.40-14.25
8.00-8.45

 
 
J. ANGIELSKI

IVA
IVB
IVC
VA/VB
VC
VIB

CZWARTEK
WTOREK
CZWARTEK
PONIEDZIAŁEK
CZWARTEK
WTOREK

13.40-14.25
8.00-8.45
8.55-9.40
13.40-14.25
13.40-14.25
14.35-15.20
 
KOŁA      ZAINTERESOWAŃ
KLUB MIŁOŚNIKÓW J. POLSKIEGO

 

PONIEDZIAŁEK

14.30-15.20

SZKOLNE KOŁO POLONIST.-REGIONALNE

 

PONIEDZIAŁEK

13.40-14.25

KOŁO POLONISTYCZNE

 

CZWARTEK

13.30-14.30

KOŁO PLASTYCZNE

 

PONIEDZIAŁEK

14.30-16.30

KOŁO MUZYCZNE

 

ŚRODA

13.30-15.30

KOŁO MATEMATYCZNE

 

WTOREK

8.00-8.45

ZAJĘCIA INNOWACYJNE MATEMAT.

 

CZWARTEK

8.00-8.45

KOŁO PRZYRODNICZE

 

WTOREK

14.30-16.00

KOŁO HISTORYCZNE

 

WTOREK
CZWARTEK

12.45-13.30
15.30-16.15

KOŁO TEATRALNE

 

PIĄTEK

8.00- 8.45

SKS –PIŁKA NOŻNA KL.II

 

ŚRODA
CZWARTEK

12.45-13.30
12.45-13.30

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

KL.I-III

PON.,CZW. PIĄTEK
WTOREK, ŚRODA

14.25-15.25
13.30-14.30

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

KL.IV-VI

PONIEDZIAŁEK
WTOREK

14.00-16.30

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

CZWARTEK

15.30-16.15