10

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

                    Zajęcia świetlicowe

            Uczniowie klas I – III naszej szkoły chętnie uczęszczają do świetlicy i uczestniczą w zajęciach organizowanych nie tylko przez wychowawców, ale również przez koleżanki z klas starszych.

Zabawy organizowane przez starszych uczniów są prowadzone w ramach szkolnej akcji „Zauważam potrzeby młodszych kolegów”.

Świetlica to  nie tylko miejsce oczekiwania na lekcje, powrót do domu, miejsce do odrabiania zadań domowych, ale również  miejsce do zabaw i zajęć kreatywnych, w którym uczą się samodzielności, współpracy w zespole, aktywnego  uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach i życiu kulturalnym szkoły, miasta, kraju. To miejsce do aktywnego spędzenia czasu, spotkań ze swoimi rówieśnikami i możliwość uczestniczenia z nimi w różnych formach interesujących ich zajęć. Dzieci wzbogacają tu już posiadane wiadomości, rozwijają umiejętności manualne, zainteresowania czytelnicze, kształtują wyobraźnię i twórczą postawę. Biorąc udział w zabawach ruchowych i działalności plastycznej rozładowują napięcie emocjonalne, dają ujście dla energii, uspokajają się i odprężają. Podczas zajęć uczą się samodzielności, dyscypliny i inicjatywy, jednoczą i aktywizują zespół, rozbudzają upodobania sportowe i turystyczne.

                            Wyprawka