10

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Plan dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w PSP-6, w roku szkolnym 2016/2017:

  • 17.10.2016 r. – poniedziałek 
  • 31.10.2016 r. – poniedziałek (01.11.2016 r.)
  • 02.05.2017 r. – wtorek (03.05.2017r. ŚWIĘTO KONSTYTUCJI)
  • 16.06.2017 r. – piątek (15.06.2017 r. czwartek - BOŻE CIAŁO)
  • 01.06.2017 r.  – czwartek (DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO)

Podstawa prawna:

Dzienniku Ustaw nr 186 poz. 1245 z 6 października 2010 r. - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Jego przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall 5 października 2010 r. rozporządzenie jest nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.). Nowelizacja rozporządzenia zawiera m.in. zapis, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się kończyć w ostatni piątek czerwca. Zgodnie z nowelizacją, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala terminy ferii zimowych z dwuletnim wyprzedzeniem.