10

Szklanka Mleka

Program „Szklanka Mleka”
Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:
  • dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
  • dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
  • dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.
PSP-6 w Nowej Soli podpisało umowę o współpracy z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Łowiczu.
W programie bierze udział 173 uczniów z klas I-III.
Zdjęcia: 
Szklanka Mleka
Szklanka Mleka
Szklanka Mleka
Szklanka Mleka
Szklanka Mleka
Szklanka Mleka
Szklanka Mleka