10

Spotkania z rodzicami klasy IV - VI

Spotkania z rodzicami klasy   IV - VI
 

08.11.2010 Spotkanie z rodzicami klas IV - VI - godz. 16 - 1800
13.12.2010 Spotkanie z rodzicami klas IV - VI - godz. 16 - 1800
27.01.2011 Spotkanie z rodzicami klas IV - VI - godz. 16 - 1800
07.03.2011 Spotkanie z rodzicami klas IV - VI - godz. 16 - 1800
04.04.2011 Spotkanie z rodzicami klas IV - VI - godz. 16 - 1800
16.05.2011 Spotkanie z rodzicami klas IV - VI - godz. 16 - 1800

W dniu spotkań z rodzicami nauczyciele dyżurują od 16.30 do 17.30