10

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

We wrześniu odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. W  nowym roku szkolnym 2011/2012 w skład Zarządu weszły:

PRZEWODNICZĄCA:  Dominika Malczuk  VIc

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: Kamila Dubicka  Vb

SKARBNIK:  Agata Doszczak  VIb