10

Skład Zarządu Rady Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli

 

Lp. Nazwisko i imię Klasa Funkcja
1 Radziusz Edyta I A
Wiceprzewodnicząca
2 Biegus Agnieszka I B
Członek
3 Wąwoźny Adam II A Członek
4 Kasperek-Guś Justyna II B Członek
5 Pukaluk Katarzyna II C Członek
6 Mikołajczak Maciej II D Przewodniczący
Tel.: 509 764 380
7 Kęs Paweł II E Członek
8 Kulczewska Agata III A Członek
9 Chadrysiak Leszek III B Członek
10 Mąka Rafał III C Członek
11 Hendzelek Zofia III D Członek
12 Suska Katarzyna III E Członek
13 Pawłowski Jarosław IV A Członek
14 Sawicka Małgorzata IV B Członek
15 Borowska Agnieszka IV C Członek
16 Gruber Ewa IV D Członek
17 Haładuda Marta V A Członek
18 Olszewski Tomasz V B Członek
19 Kozłowska Anna V C Członek
20 Nowaczyk Julita V D Członek
21 Wiśniewska Krzysztofa VI A Członek
22 Witkowska Karolina VIB Członek
23 Wyszomierska Magdalena VI C Członek