10

Skład Rady Rodziców PSP nr 6 w Nowej Soli

Maciej Mikołajczak  (II d) 
 - Przewodniczący,

Edyta Radziusz  (Ia)
 - Zastępca, Sekretarz,

 

Agnieszka Biegus (Ib)
- Członek,
Adam Wąwoźny (IIa) 
- Członek,

 

Justyna Kasperek - Guś (IIb)
- Członek,

 

Katarzyna Pukaluk (IIc)  
- Członek,

 

Aneta Cielebąk  (IIe)    
- Członek,      

 

Agata Kulczewska (IIIa)  
- Członek,   

 

Leszek Chadrysiak (IIIb)                  
- Członek,

 

Rafał Mąka (IIIc)      
- Członek,            

 

Zofia Hendzelek (IIId)
- Członek,              

 

Katarzyna Suska (IIIe)        
- członek,          

 

Jarosław Pawłowski (IVa)          
- Członek,

 

Małgorzata Sawicka (IVb)          
- Członek,    

 

Agnieszka Borowska (IVc)  
- Członek,
 Ewa Gruber (IVd)
- Członek,
Marta Haładuda (Va)
- Członek,
Tomasz Olszewski (Vb)
- członek,
Dagmara Filipów (Vc)
- Członek,
Julita Nowaczyk (Vd)
- Członek,
Krzysztofa Wiśniewska (VIa)
-Członek,
Karolina Witkowska (VIb)
- Członek,
Magdalena Wyszomierska (VIc)
 - Członek.
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN RADY RODZICÓW