10

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając do domu, wyłącznie na swoje nazwisko.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni. W przypadkach uzasadnionych można prosić o prolongatę.

4. Książki i czasopisma potrzebne na lekcje można wypożyczać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

7. Wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów bibliotecznych, czytelnik powinien zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

8. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.