10

Program Grupy teatralnej

„Jeśli uda nam się zmienić pracę nad spektaklem w teatralną zabawę, a następnie jej efekty przenieść na scenę, będzie to wielki sukces.”

Szkoła powinna zapewniać dzieciom wszechstronny rozwój, w tym także rozwijanie swoich pasji i uzdolnień. Realizując program edukacji wczesnoszkolnej, wykorzystywałam różne małe formy teatralne. W wyniku wieloletnich doświadczeń powstał program autorski w dużej mierze oparty o metody dramowe i inscenizacje.
 
Cele
  1. Propagowanie piękna poprawnej polszczyzny; 
  2. Rozbudzenie potrzeb kulturalnych uczniów; 
  3. Ukształtowanie świadomych odbiorców kultury; 
  4. Kształtowanie aktywnych, twórczych postaw; 
  5. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole; 
  6. Rozbudzanie i rozwijanie twórczych zdolności i inicjatyw; 
  7. Kształtowanie umiejętności ekspresji uczuć poprzez gest czy mimikę; 
  8. Propagowanie zabawy w teatr jako sposobu na spędzanie czasu wolnego;

 

Zasady pracy
1.     W działalności grupy uczestniczą chętne osoby;
2.     Traktowanie działalności w grupie jako ZABAWY. Dziecko nie jest aktorem – ono bawi się w aktora!
3.     W tworzeniu scenografii i kostiumów stosowanie zasady umowności „rodem z dziecięcych zabaw”.
4.     Nadrzędnym celem w zabawie w teatr jest ukazywanie możliwości małych „aktorów”!
5.     Spotkania grupy odbywają raz w tygodniu, przed premierami przedstawień częściej (w zależności od potrzeb)
 

 

Zdjęcia: 
Program Grupy teatralnej
Program Grupy teatralnej
Program Grupy teatralnej
Program Grupy teatralnej