10

OWOCE W SZKOLE

 

Program  „Owoce w szkole”

 Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.
Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, które samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom. W przypadku dostaw produktów niespełniających wymagań jakościowych produkty te nie powinny być przyjęte przez szkołę.

PSP-6 w Nowej Soli podpisało umowę o współpracy z Agencją Rynku Rolnego OT w Gorzowie Wlkp.

W programie bierze udział 181 uczniów z klas I-III.

 

Zdjęcia: 
OWOCE W SZKOLE
OWOCE W SZKOLE
OWOCE W SZKOLE
OWOCE W SZKOLE
OWOCE W SZKOLE
OWOCE W SZKOLE
OWOCE W SZKOLE
OWOCE W SZKOLE
OWOCE W SZKOLE
OWOCE W SZKOLE