10

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. Spotkania z rodzicami :
Pasowanie na ucznia kl. I – 27.09.2016 r. godz. 10.00 (NDK)
Klasy I 05.09.2016 r. (poniedziałek) godz.16:30
Klasy II - VI 07.09.2016 r. (środa) godz.16:30

 

  KLASY I - III

  KLASY IV – VI

   

   

  03.11.2016 r. zebranie

  07.11.2016 r. zebranie

  26.01.2017 r. zebranie

  02.01.2017 r. konsultacje

  23.03.2017 r. zebranie

  26.01.2017 r. zebranie

  25.05.2017 r. zebranie

  27.03.2017 r. zebrania

   

  15.05.2017 r. zebranie

   

   

   

  Zebrania z rodzicami w godz.16:30 – 17:30

  Dyżury nauczycieli po spotkaniach z rodzicami w godzinach 17.00-18.00

   

  Rady Pedagogiczne :

  25.01.2017 r. - klasyfikacyjna za I półrocze
  15.02.2017 r. - podsumowująca I półrocze
  14.06.2017 r. - klasyfikacyjna za rok szkolny 2016/2017
  23.06.2017 r. - podsumowująca rok szkolny 2016/2017

  Zebranie Rady Rodziców-12.09.2016 r.(pon.) godzina 16.30
  Ferie zimowe 30.01 – 12.02.2017 r.
  Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017 r.