10

matematyka

Konkurs Matematyczny ARCHIMEDES. PLUS

 W listopadzie 2016 roku nauczycielka matematyki  Zdzisława Mazurek zorganizowała i przeprowadziła konkurs o zasięgu ogólnopolskim „Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – Matematyka plus”.   W styczniu 2017 roku otrzymaliśmy wyniki.