10

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 - NAJLEPSI UCZNIOWIE PSP-6

 Uczennica Aleksandra Olszewska z kl. V b

• średnia ocen – 6,0
• zachowanie: wzorowe,
• wykazuje wszechstronne zainteresowania w różnych dziedzinach nauki,
• bierze udział w wielu konkursach przedmiotowych, w których osiąga bardzo wysokie wyniki:
- laureat I stopnia z wyróżnieniem (maksymalna ilość punktów) w Olimpiadzie Matematycznej Archimedes Plus,
- wyróżnienie w rejonie zielonogórskim w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur,
- laureat za zajecie IV miejsca w ogólnopolskim „Dyktandzie (nie tylko) dla Mistrzów”,
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym „Zostań mistrzem ortografii” klas V,
- I miejsce w szkolnym etapie konkursu przedmiotowego z matematyki i udział w etapie rejonowym z najlepszym wynikiem w szkole,
- I miejsce zespołowe w XIII Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek,
- I miejsce w szkolnym konkursie „Master of English”,
- laureat w Szkolnym Konkursie „Moje Przyrodnicze Odkrycie”,
- IV miejsce w szkolnym konkursie SUDOKU,
- II miejsce w Minibiegu Solan 2017,
- I miejsce w biegu na 600 m podczas Nowosolskich Czwartków Lekkoatletycznych,
- III miejsce w biegu na 60 m podczas Nowosolskich Czwartków Lekkoatletycznych,
- udział w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia,
- udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Krąg,
- udział w Międzywojewódzkich Zawodach im. Janusza Kusocińskiego w Akrobatyce Sportowej,
- udział w Międzywojewódzkim Turnieju w Akrobatyce Sportowej „Zostań Akrobatą”.
• uczennica wyróżnia się kulturą osobistą, jest pracowita, sumienna, aktywna,
• wzorowo wywiązuje się z wszelkich obowiązków ucznia,
• zaangażowana w działanie na rzecz klasy, szkoły,
• pasje, hobby, zainteresowania: czytanie książek, nauki ścisłe, języki obce, narciarstwo, pływanie, akrobatyka,
• zajęcia pozalekcyjne: dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia z akrobatyki, basen, kółko informatyczne i muzyczne, w ubiegłych latach: Uniwersytet Dziecięcy Unikids (5 lat), kółko plastyczne, taniec towarzyski.

 

Uczennica Martyna Wiśniewska z kl. VI A:
• Średnia ocen - 5,81
• wykazuje wszechstronne zainteresowania w różnych dziedzinach nauki,
• bierze udział w wielu konkursach przedmiotowych, w których osiąga bardzo wysokie wyniki:
- tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z j. polskiego,
- IX m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym,
- I m-ce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym,
- I m-ce w Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie Matematycznym,
• zaangażowana w działanie na rzecz klasy, szkoły,
• uczennica wyróżnia się kulturą osobistą, jest pracowita, sumienna, aktywna, chętna do niesienia pomocy w Szkolnym Klubie Wolontariatu,
• wzorowo wywiązuje się z wszelkich obowiązków ucznia.
 

Uczennica Ewa Majchrowicz z kl. VI A:

• Średnia ocen – 5,63
• bierze udział w wielu konkursach przedmiotowych, w których osiąga bardzo wysokie wyniki:
-wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur,
-laureat 3 stopnia Olimpiady Wiedzy Archimedes Matematyka Plus,
-II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym "Zostań Mistrzem Ortografii"
-II miejsce w Szkolnym Konkursie "Master of English",
• uczennica wyróżnia się kulturą osobistą, jest pracowita, sumienna, aktywna, chętna do niesienia pomocy w Szkolnym Klubie Wolontariatu,
• wzorowo wywiązuje się z wszelkich obowiązków ucznia,
• zaangażowana w działanie na rzecz klasy, szkoły.

Uczennica Zofia Trela z  kl. VI A:

• średnią ocen – 5,72
• bierze udział w wielu konkursach przedmiotowych, w których osiąga bardzo wysokie wyniki:
- Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia,
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,
- Konkurs z Języka Angielskiego Oxford,
- Konkurs Matematyczny Oxford,
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie SUDOKU,
• uczennica wyróżnia się kulturą osobistą, jest pracowita, sumienna, aktywna, chętna do niesienia pomocy w Szkolnym Klubie Wolontariatu,
• wzorowo wywiązuje się z wszelkich obowiązków ucznia,
• zaangażowana w działanie na rzecz klasy, szkoły.

 Uczennica Magdalena Zagórska z kl. 6 B :

• Średnia ocen - 5,63
• bierze udział w wielu konkursach przedmiotowych, w których osiąga bardzo wysokie wyniki:
- finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego
- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur,
- I miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym.

• wykonuje wyjątkowe gazetki i dekoracje, stroje na przedstawienie klasowe i wkłada w to inwencję własną,

• uczennica wyróżnia się kulturą osobistą, jest pracowita, sumienna, aktywna, chętna do niesienia pomocy w Szkolnym Klubie Wolontariatu,

• wzorowo wywiązuje się z wszelkich obowiązków ucznia,

• zaangażowana w działanie na rzecz klasy, szkoły.

Uczennica Katarzyna Deplewska z kl. 6 C:

• Średnia ocen - 5,30.

• bierze udział w wielu konkursach przedmiotowych, w których osiąga bardzo wysokie wyniki:
- Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia,
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,
- Konkurs z Języka Angielskiego Oxford,
- Konkurs Matematyczny Oxford,

• uczennica wyróżnia się kulturą osobistą, jest pracowita, sumienna, aktywna, chętna do niesienia pomocy w Szkolnym Klubie Wolontariatu,

• wzorowo wywiązuje się z wszelkich obowiązków ucznia,

• zaangażowana w działanie na rzecz klasy, szkoły.
  

Uczennica Aleksandra Kamińska z klasy 6 C:

• Średnia ocen - 5,0
• bierze udział w wielu konkursach przedmiotowych, w których osiąga bardzo wysokie wyniki:
- Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia,
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,
- Konkurs z Języka Angielskiego Oxford,
- Szkolny Konkurs Recytatorski,
• uczennica wyróżnia się kulturą osobistą, jest pracowita, sumienna, aktywna, chętna do niesienia pomocy w Szkolnym Klubie Wolontariatu,
• wzorowo wywiązuje się z wszelkich obowiązków ucznia,
• zaangażowana w działanie na rzecz klasy, szkoły.

 

 

 

 

Zdjęcia: 
Aleksandra Olszewska 5b
Ewa Majchrowicz 6a
Zofia Trela 6a
Magdalena Zagórska 6b
Katarzyna Deplewska 6c
Aleksandra Kamińska 6c