10

PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

My uczniowie klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli ślubujemy:
- swoją postawą, nauką i zachowaniem godnie reprezentować swoją szkołę,
- szanować sztandar szkoły,
- godnie reprezentować szkołę podczas uroczystości,
- szanować swoich nauczycieli i być dobrym kolegą,
- swoim zachowaniem, będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
- Przyrzekam.

Zdjęcia: 
Pasowanie uczniów klas  pierwszych
Pasowanie uczniów klas  pierwszych
Pasowanie uczniów klas  pierwszych
Pasowanie uczniów klas  pierwszych
Pasowanie uczniów klas  pierwszych
Pasowanie uczniów klas  pierwszych
Pasowanie uczniów klas  pierwszych
Pasowanie uczniów klas  pierwszych