10

NAJLEPSI UCZNIOWIE NAGRODZENI

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta 14 czerwca, wręczono nagrody i dyplomy uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
Prezydent Wadim Tyszkiewicz oraz przewodniczący Rady Miasta Piotr Szyszko nagrodzili naszą uczennicę Martynę Wiśniewską z klasy VI A.

Uczennica Martyna Wiśniewska:
• wybitnie uzdolniona, uzyskała bardzo wysoką średnią ocen na koniec klasy szóstej – 5,81
• wykazuje wszechstronne zainteresowania w różnych dziedzinach nauki,
• bierze udział w wielu konkursach przedmiotowych, w których osiąga bardzo wysokie wyniki:
- tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z j. polskiego,
- IX m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym,
- I m-ce w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym,
- I m-ce w Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie Matematycznym,
• zaangażowana w działanie na rzecz klasy , szkoły,
• uczennica wyróżnia się kulturą osobistą, jest pracowita, sumienna, aktywna, chętny do niesienia pomocy w Szkolnym Klubie Wolontariatu,
• wzorowo wywiązuje się z wszelkich obowiązków ucznia.

Zdjęcia: 
Najlepsi uczniowie nagrodzeni