10

11 Wiosenny Przegląd Teatralny pt.: „OCALMY NASZĄ PLANETĘ” cz. II

[...]
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to doskonała forma nauki poprzez zabawę, dzieci doskonale uczą się zdrowego trybu życia. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali: wodę, owoce i drobny upominek. Każda grupa oprócz szczerych oklasków otrzymała dyplom za udział w przeglądzie i nagrodę (sprzęt sportowy) ufundowaną przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Nowej Soli.

Zdjęcia: 
11 Wiosenny Przegląd Teatralny pt.: „OCALMY NASZĄ PLANETĘ” cz. II
11 Wiosenny Przegląd Teatralny pt.: „OCALMY NASZĄ PLANETĘ” cz. II
11 Wiosenny Przegląd Teatralny pt.: „OCALMY NASZĄ PLANETĘ” cz. II
11 Wiosenny Przegląd Teatralny pt.: „OCALMY NASZĄ PLANETĘ” cz. II
11 Wiosenny Przegląd Teatralny pt.: „OCALMY NASZĄ PLANETĘ” cz. II
11 Wiosenny Przegląd Teatralny pt.: „OCALMY NASZĄ PLANETĘ” cz. II
11 Wiosenny Przegląd Teatralny pt.: „OCALMY NASZĄ PLANETĘ” cz. II